Polisi Privasi

Terima kasih kerana menggunakan laman web Minyak Raja Unta. Polisi Privasi ini menjelaskan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan melindungi maklumat peribadi anda. Sila baca dengan teliti untuk memahami amalan kami.

1. Maklumat yang Kami Kumpul

(a) Maklumat Peribadi: Kami mengumpul maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor telefon, dan alamat emel apabila anda membuat pembelian atau menghubungi kami melalui laman web ini.

(b) Maklumat Penggunaan: Kami juga mengumpul maklumat tentang penggunaan laman web, termasuk alamat IP, jenis pelayar web, laman rujukan, dan laman keluaran. Maklumat ini digunakan untuk menganalisis trend, mengurus laman web, dan mengumpulkan data demografi secara keseluruhan.

2. Penggunaan Maklumat

(a) Penggunaan Utama: Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk memproses pesanan, menghantar produk, dan memberikan perkhidmatan yang berkaitan dengan pembelian anda.

(b) Pengiklanan: Dari semasa ke semasa, kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk menghantar promosi, penawaran khas, atau pengiklanan berkaitan produk kami. Anda boleh memilih untuk tidak menerima maklumat pemasaran dari kami dengan menghubungi kami.

(c) Keselamatan Maklumat: Kami mengambil langkah-langkah keselamatan yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak dibenarkan.

3. Pendedahan kepada Pihak Ketiga

(a) Pihak Ketiga: Kami tidak menjual, memperdagangkan, atau memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa persetujuan anda, kecuali untuk tujuan penyediaan perkhidmatan yang berkaitan dengan pengurusan laman web dan penghantaran produk.

(b) Pengecualian: Walau bagaimanapun, kami boleh mendedahkan maklumat peribadi anda apabila dikehendaki oleh undang-undang atau jika kami percaya bahawa pendedahan tersebut diperlukan untuk melindungi hak, harta benda, atau keselamatan kami atau pengguna lain.

4. Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga yang mempunyai polisi privasi mereka sendiri. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau amalan privasi laman web pihak ketiga tersebut. Sila baca polisi privasi mereka sebelum menggunakan laman web mereka.

5. Hak dan Pilihan Anda

(a) Akses dan Pindaan: Anda mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan, atau memadam maklumat peribadi anda. Jika anda ingin membuat sebarang pindaan, sila hubungi kami.

(b) Penarikan Kebenaran: Jika anda tidak lagi mahu menerima maklumat pemasaran dari kami, anda boleh memilih untuk berhenti menerima dengan menghubungi kami atau menggunakan pautan penarikan yang disediakan dalam e-mel yang kami hantar.

6. Pengekalan Maklumat

Kami akan menyimpan maklumat peribadi anda selama mana yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini, kecuali jika dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang.

7. Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, aduan, atau permintaan berkenaan dengan Polisi Privasi ini, sila hubungi kami melalui:

Telefon: 0133244184
Emel: sales@unicornlady.com.my

Sila ambil perhatian bahawa polisi privasi ini boleh berubah dari semasa ke semasa. Sila semak semula polisi privasi kami secara berkala untuk mendapatkan maklumat terkini.

Terima kasih kerana membaca Polisi Privasi kami.

Shopping Cart